Click here for Myspace Layouts

Tuesday, 22 November 2011

Selamat Datang Ke Blogger Saya

KATA GANTI NAMA DIRI

Kata Ganti Nama Diri
Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama bagi orang. Kata ganti nama diri dapat digolongkan kepada tiga bentuk iaitu:
1.       Kata ganti nama diri pertama
2.       Kata ganti nama diri kedua
3.       Kata ganti nama diri ketiga

Kata Ganti Nama Diri Pertama
Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap.
aku
saya
beta
patik
hamba
kami
kita


Bentuk
Penggunaan
Contoh Ayat
Tunggal


Aku
Sewaktu bercakap dengan rakan atau berdoa kepada tuhan.
1. Aku berlindung pada-Mu, Tuhan.
2.”Berikan aku pen itu,” kata Ah Cong
    kepada Ramu.
Saya
Sewaktu bercakap dalam majlis rasmi atau dengan orang yang baru dikenali.
1.Terima kasih saya ucapkan kepada
    tuan-tuan sekalian.
2.Nama saya Suzana.
Beta
Sewaktu raja atau sultan bertitah kepada rakyat.
1. Beta murka dengan kelakuan tuan
   hamba.
2.Beta mahu beradu.
Patik
Sewaktu golongan bawahan bercakap dengan raja.
1.Ampun Tuanku,sembah patik harap
   diampun.
2.Patik datang membawa sembah
   daripada negara jiran, Tuanku.
Hamba
Digunakan sebagai kata ganti nama diri sendiri pada zaman dahulu.
1.Siapakah gerangan tuan Hamba.
2.Hamba seorang tukang kayu.
Jamak


Kami
Mewakili pihak yang ramai apabila bercakap dengan orang lain.
1.Pasukan kami telah menjadi johan.
2.Kami sekeluarga pergi ke Kuantan.
Kita
Digunakan kepada diri sendiri dan orang yang dilawan bercakap.
1.Kita rakyat Malaysia.
2.Di manakah kita sekarang?


No comments:

Post a Comment